Đồng hồ Volt Selec

Vui lòng gọi...

Đồng hồ volt Selec hiện số, kích thước MV15 (48x96)mm, MV205 (72x72)mm, MV305 (96x96)mm

- Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số, khẳng định đẳng cấp cho tủ điện, đọc thông số dễ dàng nhanh chóng.

Có thể dùng thay thế đồng hồ kim ngay nếu cùng kích thước.


ĐẶC ĐIỂM

  • - 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
  • - Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
  • - Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
  • - Size MV15 (48x96)mm, MV205 (72x72)mm, MV305 (96x96)mm

Đối tác

Bản Quyền thuộc về © truyenthongchaua.com - Thiết kế web truyenthongchaua.com

Kỹ Thuật

0939 357 759

Kinh Doanh

0939 803 853